4 Kamers 2 Slaapkamers

1,595,000

Een unieke watervilla op één van de mooiste plekken aan de Amstel. Dit zeer stijlvolle object combineert het leven in de natuur met het bruisende van de grote stad.

Deze in 2005 door Ronald Hooft ontworpen watervilla is ‘one of a kind’. Uitstekende balans in materialen, vormen en indeling; en dat midden in de stad én natuur gelegen. De watervilla (170m2) is voorzien van alle denkbare luxe en comfort. Tevens heeft het vanuit vrijwel iedere plek in het huis uitzicht op het water. Daarnaast bieden diverse terrassen de mogelijkheid om gedurende de gehele dag van het weer te genieten.

Bovenverdieping (zie ook plattegronden)
Nadat u de auto('s) aan de rustige straat direct voor de deur heeft geparkeerd, bereikt u via de voortuin en verlichte loopbrug de entree. Terwijl u over de brug loopt ziet u twee van de talloze locaties rondom de ark om uw eigen plezierbootje (liggeldvrij) neer te leggen. Vervolgens ziet u links de toegangsdeur naar de ark en rechts een opbergruimte waar bijvoorbeeld een fiets of motor in kan. U komt binnen in een royale hal met garderobe en eerste toilet. De hal geeft toegang tot de luxe keuken met bar, hoogwaardige inbouw apparatuur en Amerikaanse koelkast. In de keuken, die u een onbetaalbaar uitzicht biedt op de Berlage brug, is tevens de deur naar het eerste terras aan het water. Daar is het in de ochtenden heerlijk rustig wakker worden. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u genieten van het leven op de Amstel; inclusief het zeer diverse aanbod aan watervogels wiens leefomgeving zich rondom de ark bevind.

Vanuit de keuken bereikt u via een korte trap de hoger gelegen eetkamer. Aan tafel kijkt u uit over de skyline van Amsterdam, zowel overdag als 's avonds een spectaculair uitzicht. Via een eveneens door Ronald Hooft ontworpen trap, kunt u naar het royale dakterras van maar liefst 70m2 waar u zomers de hele dag van de zon kunt genieten.

Vanuit de eetkamer brengt een tweede trap u naar de ruime, dieper gelegen woonkamer met design open haard en kamerhoge glazen schuifpui die toegang biedt tot het derde terras. Zowel de woon¬- als eetkamer zijn bekleed met brede lichteiken vloerdelen.

Benedenverdieping
Vanuit de keuken komt u, via een trap naar beneden, in een zeer ruim opgezette hal/werkruimte waarvan de hoogte van zo'n 7 meter door de vide extra benadrukt wordt. Deze (werk)ruimte biedt toegang tot de overige kamers die beneden liggen. Waaronder de lounge ruimte/bioscoop, die indien gewenst eenvoudig kan worden omgebouwd tot twee aparte kamers. Op deze verdieping bevinden zich tevens het tweede separate toilet, CV-ruimte met wasmachine, riante badkamer met jacuzzi, inloopdouche en sauna en uiteraard de master-bedroom met inloopkast. Over de gehele beneden verdieping zijn dezelfde eiken vloerdelen toegepast als in de rest van de ark.

Locatie en bereikbaarheid
Zowel met het openbaar vervoer als met de auto is de woning uitstekend bereikbaar. Station Amsterdam Amstel ligt aan de overkant van het water en met de auto bent u binnen een minuut op de ring A10 en de A2.
Met de fiets bent u binnen een paar minuten in de bruisende buurt 'De Pijp’. Een paar keer extra trappen en u bevind zich in het centrum.
Langs de Amstel zijn verscheidene leuke eettentjes die ook met de boot bereikbaar zijn. Tevens is het heerlijk om naar het pittoreske Oudekerk aan de Amstel of bijvoorbeeld Loetje aan het IJ te varen.
Het Martin Luther King park ligt op een steenworp afstand. Het Vondelpark en Amsterdamse Bos zijn een kwartier fietsen.

Parkeren
De watervilla biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van twee parkeervergunningen, zonder wachtlijst! Eventuele motor en fietsen kunnen op eigen terrein geplaatst worden, binnen en buiten.
Op de openbare weg geldt betaald parkeren (ma-za van 09.00 tot 24.00 uur en zondag van 12.00 tot 24.00) en parkeren middels een vergunning systeem.

Bijzonderheden
Twee parkeervergunningen;
Geen overdrachtsbelasting;
Liggeld (ark & eventuele plezierboten) wordt thans niet geheven;
Casco; beton, opbouw; red ceder / leisteen;
Afmeting; 15,5 x 6,6m;
Voldoende ruimte om meerdere sloepen af te meren ;
Alarmsysteem;
Alle nutsvoorzieningen aanwezig; elektra, gas, water, internet, telefoon, kabel-tv en riool;
Mechanische installatie aanwezig;
Extra drijfvermogen toegevoegd om de ark volledig recht te houden en op de juiste hoogte te brengen;
Verwarming middels C.V. - ketel (Intergas, 2005);
Dubbele beglazing;
Diepe voortuin van 10 meter wordt door de gemeente onderhouden;
Gunstig gelegen t.o.v. faciliteiten;
Oplevering in overleg;
Verkoper behoudt recht van verkoop;

-------------------------------------------------------------
A unique water villa in one of the most beautiful places on the Amstel. This very stylish property combines life in nature with the bustle of the big city.

This water villa, designed by Ronald Hooft in 2005, is 'one of a kind'. Excellent balance in materials, shapes and layout; and that located in the middle of the city and nature. The water villa (170m2) is equipped with every conceivable luxury and comfort. It also has from almost every spot in the house overlooking the water. In addition, several terraces offer the possibility to enjoy the weather throughout the day.

Upper floor (see also floor plans)
After parking the car(s) on the quiet street directly in front of the door, you reach the entrance through the front garden and illuminated walkway. As you walk across the bridge you will see two of the countless locations around the ark for your own pleasure boat (free of charge) to lay down. On the left you will see the entrance door to the ark and on the right you will see a storage room where, for example, a bicycle or motorbike can be placed. You enter a spacious hall with cloakroom and first toilet. The hall gives access to the luxury kitchen with bar, high quality appliances and American fridge. The kitchen, which offers an unaffordable view of the Berlage bridge, is also the door to the first terrace by the water. There it is in the mornings quietly wake up. While enjoying a cup of coffee or tea you can enjoy life on the Amstel, including the very diverse range of water birds whose habitat is around the ark.

From the kitchen you can reach the upper dining room via a short staircase. At the table you look out over the skyline of Amsterdam, both during the day and in the evening a spectacular view. Via a staircase also designed by Ronald Hooft, you can reach the spacious roof terrace of no less than 70m2 where you can enjoy the sun all day long in summer.

From the dining room, a second staircase takes you to the spacious, deeper living room with design fireplace and room-high glass sliding doors giving access to the third terrace. Both the living room and dining room are lined with wide light oak flooring.

Ground floor
From the kitchen you enter, via a staircase down to a very spacious hall / workspace of which the height of about 7 meters is emphasized by the loft. This (work) space provides access to the other rooms that are downstairs. Including the lounge space / cinema, which if desired can be easily converted into two separate rooms. On this floor are also the second separate toilet, CV room with washing machine, spacious bathroom with jacuzzi, shower and sauna and of course the master bedroom with walk-in closet. Over the entire ground floor are the same oak flooring applied as in the rest of the ark.

Location and accessibility
Both by public transport and by car, the houseboat is easily accessible. Amsterdam Amstel Station is located on the other side of the water and by car you are within a minute on the ring road A10 and A2.
By bike you are within a few minutes in the bustling neighborhood 'De Pijp'. A few times extra stairs and you are located in the center.
Along the Amstel are several nice eateries that are also accessible by boat. It is also wonderful to the picturesque Oudekerk on the Amstel or for example Loetje aan het IJ to sail.
The Martin Luther King Park is a stone's throw away. The Vondelpark and Amsterdamse Bos are a quarter of an hour's cycling.

Parking
The water villa offers the possibility to apply for two parking permits, without a waiting list! Possible motorcycles and bicycles can be placed on site, inside and outside.
On the public road there is paid parking (ma-za from 09.00 to 24.00 hours and Sunday from 12.00 to 24.00 hours) and parking by means of a permit system.

Details
Two parking permits;
No transfer tax;
Moorage (ark & any pleasure boats) is not currently levied;
Casco; concrete, superstructure; red cedar / slate;
Size; 15.5 x 6.6m;
Sufficient space for several boats;
Alarm system;
All utilities available; electricity, gas, water, internet, telephone, cable TV and sewerage;
Mechanical installation available;
Added extra buoyancy to keep the ark fully straight and at the right height;
Heating by C.V. - boiler (Intergas, 2005);
Double glazing;
Deep front garden of 10 meters is maintained by the municipality;
Conveniently located with regard to facilities;
Delivery is flexibel;
The seller retains the right to sell;